آموزش ابتدایی
تحول نو در رشد ابتدایی
صفحه نخست            پروفایل مدیر سایت            پست الکترونیک   

فضول

 

به یک فضول می گویند: اگر نصف دنیا را به تو بدهیم قول می دهی فضولی نکنی!!!!!

 

فضوله میگه : نصف دیگرش را به کی می دهید ؟

 

 

ازدواج

 

بچه: پدر، معلم ما خواسته است درباره ازدواج چیزی بنویسیم نظر شما چیست؟

 

پدر: معلم شما زن است یا مرد؟

 

بچه: زن

 

پدر: بهتر است از مادرت بپرسی چون اگر من نظرم را بگویم حتما صفر می گیری!!!!!

 

 

 

دزدی در شب

 

قاضی: خجالت نمی کشی روز روشن دزدی می کنی؟

 

دزد: قربان وقتی شب می رویم باز هم مردم گله می کنند آخه پس ما کی به کار و کاسبی مان برسیم.

 

 

 

کچل

 

کچلی به سلمانی میرود همه نگاهش می کنند.

 

میگه: چیه ؟ اومدم آب بخورم!!!!!

 

 

 

آجر

 

اولی: بگو آره

 

دومی: آره

 

اولی: آجرپاره

 

دومی که بهش برخورده بود گفت: بگو آره

 

اولی:آره

 

دومی: پاره آجر

 

 

 

 

 

 

 

 صفحات سایت
RSS Feed