جای خالی اخلاق در آموزش و پرورش

با خودم فکر می کردم که چرا کودکان ما روز به روز بر تواقعاتشان از دیگران افزوده می گردد و در عوض حس مسئولیت و اخلاقیات در آنها رشدی منفی دارد. شاید این را فقط یک احساس شخصی می دانستم . اما وقتی در بیانات مقام معظم رهبری درباره اخلاقیات در جامعه و لزوم توجه به آنها در نماز جمعه تهران گوش می کردم بیشتر به این نکته پی بردم که واقعا جالی خالی اخلاق و پرورش اخلاقی در آموزش و پرورش احساس می شود.

/ 0 نظر / 26 بازدید