اهداف اردو و هدف از برگزاری اردوی دانش آموزی و اردوهای جهادی

یک ضرب المثل انگلیسی می گوید انسان های فاقد هدف ، احمقند. اگر کسی از خانه بیرون بیاید و نداند به کجا می رود نیز همینطور است. در رابطه با هدف از برگزاری اردو و مشخص کردن اهداف اردو ، نیز شرایط به همین ترتیب است. صرف اینکه سالروز فلان مناسبت است یا ایام خاصی است مثلا اوقات فراغت است و باید اردویی برای اعضا تدارک ببینیم ، به عنوان هدف اردو ، بسیار سطحی نگریست و مطلوب نیست. در بسیاری از موارد برگزاری بی هدف اردو ، آنقدر انرژی و هزینه مالی ما را معطوف برگزاری یک اردو و حتی عواقب منفنی بروز مشکلات اردو می کند که عدم برگزاری آن به مراتب بیشتر به نفع ما ، مجموعه و مخاطبین است.
سعی کنید اردوی خود را به بهترین شکل و با هدف و نتیجه مشخص ، و برنامه ریزی شده به انجام برسانید. شاید دیگر فرصت مجددی برای برگزاری چنین اردویینداشته باشید.
امروزه بیشتر، اصطلاح اردو در مورد مسافرت های  دسته جمعی که  با اهداف مشخص برای نیل به اهدافی مشترک برگزار میگردد بکار میرود. که معمولااردوهای دانش آموزی معروفترین آنها محسوب میشود.
علی القاعده هر اردو را بر حسب افراد شرکت کننده، یا هدفی که از برگزاری آن اردو دنبال می کنیم نام گذاری میکنیم.
صرف نظر از ماهیت شرکت کنندگان و اهداف اردو معمولا انواع اردوهایی که برگزار میشود عبارتند از:

 1. اردوهای دانش آموزی
 2. اردوهای دانشجویی
 3. اردوهای خانوادگی
 4. اردوهای صنفی
 5. اردوهای کار و سازندگی
 6. اردوهای ورزشی و مسابقاتی
 7. اردوهای علمی پژوهشی
 8. اردوهای فرهنگی تربیتی
 9. اردوهای زیارتی
 10. اردوهای تفریحی
 11. اردوهای سیاحتی و گردشگری
 12. اردوهای نظامی
 13. اردوهای آموزشی  
 14. اردوهای تشویقی
 15. اردوهای مهاجرتی یا آوارگی که بحمدالله در حال حاضر مورد بحث و ابتلای ما نیست.

بدیهی است اردوها را میتوان بلحاظ جنسیت، تحت عنوان اردوهای دختر، اردوهای پسر، اردوهای مختلط، و اردوهای خانوادگی تقسیم بندی نمود.
همچنین اردوها را بلحاظ زمان نیز به اردوهای یکروزه یا چند روزه یا اردوهای بدون بیتوته یا اردوهای با بیتوته تقسیم میکنند.
هر اردویی چه دانش آموزی و چه دانشجویی و چه حتی خانوادگی و صنفی میتواند با اهداف متعددی برگزار گردد مثلا یک اردوی دانش آموزی میتواند ورزشی، علمی، تربیتی، زیارتی، تفریحی، سیاحتی، تشویقی، آموزشی، و حتی نظامی باشد و همین قاعده در مورد اردوهای دانشجویی و غیره نیز میتواند صادق باشد.
اردو نمی بریم که بچه ها فقط شاد بوده و به تفریح  و سرگرمی بپردازند. اردو می بریم تا در دامان طبیعت به بچه ها درس زندگی داده و به وسیله تفکر در نعمت ها و آفریده های او به شناخت بیشتری دست پیدا کنند. اردو نمی بریم برای اینکه فصلی و یا سالی یکبار بچه ها را به اردو برده باشیم زیرا در غیراینصورت جذب دیگر فعالیت های کانون نمی شوند. بلکه اردو می بریم تا بچه ها نکات تربیتی را در فضایی غیر رسمی از رفتار و منش مربیان و مدیران کانون فرا بگیرند. 
اردو نمی بریم که بچه ها یک یا چند روز ، راحت و فارغ از هرگونه مسئولیتی سرگرم تفریح و خوش گذرانی باشند . اردو می بریم تا به صورت علمی به بچه ها نظم در زندگی فردی و اجتماعی و آداب حضور در محیط های جمعی و فضاهای غیررسمی را آموزش دهیم.
اردو می بریم تا بچه ها مسئولیت پذیر بار بیایند و در کنار مشکلات و سختی ها، تجربه های جدیدی کسب کنند. اردو نمی بریم که بچه ها به دور از خانواده و مدرسه در میان همسالان ، بدون هیچ محدودیتی زمان را سپری کنند.اردو می بریم تا بچه ها در محیطی متفاوت از خانواده و مدرسه ، مستقل بودن و حضور در فضاهای غیررسمی سالم را تمرین کنند.
 

/ 0 نظر / 146 بازدید