دانش آموزان خلاق

آشنایی

 

 • دانش آموزان خلاق اغلب با آب وتاب حرف می زنند.

   

 • جزییات را می‌گویند و رفتارهایشان را به نمایش می‌گذارند.

   

 • می‌خواهند مطرح شوند.

   

 • دنبال سوژه می‌گردند تابرنامه ریزیبکنند.

   

خصوصیات دانش آموزان خلاق

 

 • دقت و توجه شدید در گوش دادن ، مشاهده کردن یا انجام دادن کاری

   

 • استفاده از قیاس در صحبت کردن

   

 • ابراز هیجان در اثر یک اکتشاف

   

 • عادت به پرسیدن سوال و آزمودن نتایج

   

 • یادگیری از روی ابتکار شخصی

   

 • عادت به گلچین و وارسی منابع مختلف (کتاب، تلویزیون، سوال از استاد، رایانهو...)

   

 • صداقت و میل شدید به اطلاع یافتن از امور

   

 • طرح سوالات عجیب و غیر معمول بالاتر از سطح علمی و سن دانش آموزان

   

 • نگاه کردن با دقت به اشیا

   

 • اشتیاق در صحبت کردن در مورد کشفیات دیگران

   

 • مستقل عمل کردن و حساستقلال طلبیبالا

   

 • شور و نشاط و مشغولیتهای شدید جسمانی

   

 • ادامه کار بعد از تمام شدن وقت (نقاشی کردن بعد از زنگ تفریح ، گوش دادن بهموسیقی و ...)

   

 • دقت نظر فوق‌العاده و الگو برداری در نگاهها

   

 • استفاده از نظرات و اشیا برای دستیابی به یک هدفی معین

   

 • پی بردن به روابط در اموری که به ظاهر از هم بی‌ارتباطند.

   

 • طرح رابطه‌ها مانند اینکه وقتی برف آب می‌شود رنگ سفید آن کجا می‌رود.

   

 • میل به اطلاع یابی و کشف احتمالات

   

 • علاقه مندی به چیستان و معماها و یافتن پاسخشان

   

 • فکر کردن به چیزی که در تلویزیون ، رایانه و سایر رسانه‌ها نشان داده می‌شود.

   

 • استفاده از اکتشاف یا تجربه

   

 • بررسی و مطالعه الگوهای اختراعی دانشمندان

   

 • مطالعه خاطرات و سخنان دانشمندان و بزرگان

   

 • معاشرت و صحبت با بزرگان و دبیران و احساس لذت از این صحبتها

   

 • دست کاری روابط ریاضی برای ایجاد رابطه جدید

   

 • علاقه‌مندی بهفشرده‌سازی و خلاصه‌نویسیمطالب
/ 0 نظر / 28 بازدید