راه های بر طرف کردن استرس کودکان

وقتی فرزند شما در شرایط استرس قرار دارد چگونه می توانید کمک کنید؟
مشکلات در مدرسه ، خانه و یا ترد شدن از طرف دوستان می تواند سبب ایجاد استرس در کودک شما گردد. همانند بزرگسالان ، کودکان نیز نیاز به روشهایی دارند تا بتوانند از استرس موجود خارج گردد.لذا نکات ذیل جهت برگرداندن آرامش به کودک توصیه می گردد:
1. فرزند خود را تشویق کنید تا با یک نفر که مورد اعتمادش است صحبت کند برای مثال اگر نمی خواهد با شما حرف بزند می تواند شخصی مانند معلم یا مشاور و یا از بستگان مورد اعتماد خود انتخاب نماید.
2. می توانید به فرزند خود توصیه کنید تا برای خارج شدن از شرایط استرس زا ، قدم بزند و یا حتی اگر دوست داشته باشد می تواند مطلبی را بنویسد.
3. اجازه دهید که استرس را از خودش دور نماید.
4. زمانیکه آرام گرفت ، با او صحبت کنید تا بفهمید چه راه حل مناسبی برای مشکلش می توانید پیدا کنید.
5. سعی کنید در تمام وقت به او احساسی مثبت القاء نمایید و بگویید که کمتر مشکلی است که قابل حل نباشد و تمام اینها موقتی است.

/ 0 نظر / 25 بازدید