چگونه با کودک نافرمان رفتار کنیم؟

- نباید با کودک نافرمان خشن برخورد کنیم و یا اینکه با او قهر کنیم.
- اگر به کودک دستور انجام کاری را می دهیم و او سر باز می زند، نباید با تکرار دستور کودک را مجبور به انجام کار کنیم. او باید یاد بگیرد که با یک بار درخواست کردن، کاری که از او خواسته شده را انجام دهد.
- والدین باید در این زمینه با هم هماهنگ باشند.
- نباید در برابر زیاده خواهی کودک تسلیم شد و باید محکم و البته بدون خشونت و با خونسردی در مقابل او ایستاد.
- کودک برای اینکه از خواسته ما نافرمانی کند معمولا بهانه های غیر منطقی می آورد. اصلا آن بهانه ها را نباید بپذیریم.
- خویشاوندان بخصوص پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و دیگر اطرافیان نباید در طرز رفتار والدین با کودک دخالتی داشته باشند.
- باید برای هر کار کودک و هر نافرمانی که دارد پیامدی تعیین شود و حتما یکبار یا دو بار به کودک در این زمینه اخطار داده شود، که اگر مثلا فلان کار را تکرار کنی از تفریح و یا تماشای تلویزیون محروم می شوی.
(منبع : چگونه با کودک نافرمان رفتار کنیم. نویسندگان: حسن فرهی و الهه دل آذر)

/ 0 نظر / 37 بازدید